Gegevensbeschermingsverklaring

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat vermeld.

.

Dataverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door het feit dat u ze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website binnenkomt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. Verder heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt deze analyse tegenspreken. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. algemene opmerkingen en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bonner Personen Schiffahrt e.G.
Brassertufer 10
53111 Bonn

telefoon: +49 (0)228 636363
e-mail: info(at)bonnschiff.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).

Annulering van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Ressort van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbescherming